Bouwend Nederland

Diverse informatie over veiligheid in de bouw- en infrasector.

UNETO-VNI

Informatie op het gebied van veilig werken waaronder diverse toolboxen inclusief video’s en een arbocatalogus.

UNETO-VNI arbocatalogi

Hier zijn alle arbocatalogi voor installateurs te vinden

UNETO-VNI toolboxen

Hier zijn alle toolboxen voor installateurs te vinden

UNETO-VNI Veilig werken

Meer informatie over de Risico-inventarisatie en –evaluatie en over het VCA-certificaat voor installateurs

UNETO-VNI Blauwe boekje

Bestel hier hét naslagwerk over Veilig, Gezond en Milieutechnisch verantwoord (VGM) werken.

Samen veilig werken in de bouw

Veilig en gezond werken in de bouw staat of valt met een goede coördinatie van het bouwproces. In dit filmpje lichten opdrachtgevers, een arbeidsinspecteur, een coördinator en een uitvoerder dit onderwerp toe.

‘Napo op de bouwplaats’

Diverse animatiefilmpjes over valgevaar, vallen van hoogte, obstakels, rugpijn, organisatie van transportroute, hygiëne en veiligheid op de werkvloer,

Gevaren van kwartsstof

In de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.

Diverse Toolboxen

Verzameling van diverse toolboxpakketten inclusief presentatie, tips, factsheet en aanwezigheidsformulier.

Toolboxfilm valbeveiliging

In een korte video wordt informatie gegeven over het hanteren van valbeveiliging op een bouwplaats

Volandis

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector

Arboportaal

Algemene informatie over gezond en veilig werken, arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips en nieuws. Handige links naar andere organisaties en relevante bronnen.

VeiligheidNL

VeiligheidNL monitort alle ongevallen in Nederland en ontwikkelt effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren – daar waar dat nodig is.

Géén Ongevallen

Op deze site is alle informatie rondom het Veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’) van Heijmans te vinden met o.a. toolboxen, PBM en VGWM handhaving en werkplekinspectie.

Governance Code Veiligheid

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.